Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Diệp HạFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 131 Deviations 2,447 Comments 4,927 Pageviews
×

Newest Deviations

/04022018/ TYPO by bobanhbeo /04022018/ TYPO :iconbobanhbeo:bobanhbeo 4 12 /14012018/ HANI by bobanhbeo /14012018/ HANI :iconbobanhbeo:bobanhbeo 11 0 /01012018/ Typo by bobanhbeo /01012018/ Typo :iconbobanhbeo:bobanhbeo 4 0 /25122017/ Taeyeon by bobanhbeo /25122017/ Taeyeon :iconbobanhbeo:bobanhbeo 8 0 /24122017/ Kyulkyung by bobanhbeo /24122017/ Kyulkyung :iconbobanhbeo:bobanhbeo 5 2 /23122017/ Taeyeon by bobanhbeo /23122017/ Taeyeon :iconbobanhbeo:bobanhbeo 17 0 /24102017/ Sulli - Irene by bobanhbeo /24102017/ Sulli - Irene :iconbobanhbeo:bobanhbeo 17 6 /29092017/IRENE by bobanhbeo /29092017/IRENE :iconbobanhbeo:bobanhbeo 24 4 /12092017/ Hani by bobanhbeo /12092017/ Hani :iconbobanhbeo:bobanhbeo 20 12 /TYPO/02 by bobanhbeo /TYPO/02 :iconbobanhbeo:bobanhbeo 10 2 /03092017/ YOONA by bobanhbeo /03092017/ YOONA :iconbobanhbeo:bobanhbeo 15 0 /TYPO/01 by bobanhbeo /TYPO/01 :iconbobanhbeo:bobanhbeo 7 0 /30082017/  Eunji by bobanhbeo /30082017/ Eunji :iconbobanhbeo:bobanhbeo 27 11 BIG SHARE WELCOME SNSD COMEBACK 4/8 STOP SHARE by bobanhbeo BIG SHARE WELCOME SNSD COMEBACK 4/8 STOP SHARE :iconbobanhbeo:bobanhbeo 47 65 /02082017/ Pack Quotes Jessica - Yoona - Yuri by bobanhbeo /02082017/ Pack Quotes Jessica - Yoona - Yuri :iconbobanhbeo:bobanhbeo 26 4 /31072017/ SEOHYUN by bobanhbeo /31072017/ SEOHYUN :iconbobanhbeo:bobanhbeo 18 0
My Gallery

Favourites

PNG PACK 044 By Weiting1122 by weiting1122 PNG PACK 044 By Weiting1122 :iconweiting1122:weiting1122 369 66 [170420]:Dodaeng by chyayeah [170420]:Dodaeng :iconchyayeah:chyayeah 166 0 Texture Pack #21 by Bellacrix Texture Pack #21 :iconbellacrix:Bellacrix 179 22 9/2/2018 - Radio Romance (2R) by LouieJolie 9/2/2018 - Radio Romance (2R) :iconlouiejolie:LouieJolie 17 8 Roy Wang by cuonggraysama Roy Wang :iconcuonggraysama:cuonggraysama 15 2 Paper Crane by chambertin Paper Crane :iconchambertin:chambertin 484 33 5 835x521- Vintage Paper by pandoraicons 5 835x521- Vintage Paper :iconpandoraicons:pandoraicons 305 19 Vintage Textures by chambertin Vintage Textures :iconchambertin:chambertin 728 82 170826 SEULGI by QiongMei 170826 SEULGI :iconqiongmei:QiongMei 149 14 180110 IRENE by QiongMei 180110 IRENE :iconqiongmei:QiongMei 103 0 #30 Textures Pack - Dirty Road by Evey-V #30 Textures Pack - Dirty Road :iconevey-v:Evey-V 1,340 284 Texture pack #024 | SilverDust by Marevasart Texture pack #024 | SilverDust :iconmarevasart:Marevasart 360 25 Texture pack - Light Rose| SilverDust by Marevasart Texture pack - Light Rose| SilverDust :iconmarevasart:Marevasart 695 69 Texture pack - Soft Green | SilverDust by Marevasart Texture pack - Soft Green | SilverDust :iconmarevasart:Marevasart 402 34 texture pack 4.NIGHT MARE. by FY0821 texture pack 4.NIGHT MARE. :iconfy0821:FY0821 440 132 Textures 042 // (Love Letter) by BEAPANDA Textures 042 // (Love Letter) :iconbeapanda:BEAPANDA 601 89

Groups

Activity


/04022018/ TYPO
" Bạn phải hiểu rõ là bạn thích đối phương chứ không phải đối phương thích bạn. Bạn đã chủ động rồi, thì có chịu ấm ức to đầy trời cũng nên là việc nằm trong dự liệu của bạn."
Loading...
/14012018/ HANI
♯ HANI - EXID+fav 
.
○ Vậy là em sai, sai từ ngay lúc đầu vì yêu anh quá đậm sâu để giờ đây nặng mang u sầu. 
[Để cho em khóc]
.
Heart © :iconmarevasart: :iconmoonsober: :iconleetm: Heart 
.

Loading...
Face
[link]

deviantID

bobanhbeo's Profile Picture
bobanhbeo
Diệp Hạ
Vietnam
welcome to devianart
My idol Lee Jong Suk - Noo Phước Thịnh

Comments


Add a Comment:
 
:iconjavajunkie247:
Javajunkie247 Featured By Owner Aug 10, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thanks for the watch and favs. Hug 
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Sep 3, 2017
Nothing
Reply
:iconmarco-e:
MARCO-E Featured By Owner Aug 3, 2017
Thank you for faving :)
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Sep 3, 2017
Nothing
Reply
:iconciarisc:
CiaRisC Featured By Owner Jul 29, 2017
- Can you watch back? :v
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jul 29, 2017
Yes
Reply
:iconbillynikoll:
BillyNikoll Featured By Owner Jul 27, 2017  Hobbyist General Artist
Reply
:iconquetrampd:
quetrampd Featured By Owner Jul 17, 2017  Student Artist
- Chào bạn, mình có page design về Jihoon, bạn thấy sao ?
Reply
:iconbobanhbeo:
bobanhbeo Featured By Owner Jul 17, 2017
Jihoon pd101 phải không bạn =) bạn ib face mình cho dễ nói chuyện được không ạ
Reply
:iconquetrampd:
quetrampd Featured By Owner Jul 17, 2017  Student Artist
- Mình xin fb bạn được không ? =)))
Reply
Add a Comment: